advertise

هیدروکسید سدیم با چه چیزی واکنش نشان می دهد؟

 در این مقاله واکنش های شیمیـایی (سدیم هیدروکسید) برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایــم.تاکنون مقالات متعددی را درباره سود پرک ارائه کرده ایم ، امــا یکی از مهمترین مسائلی که درباره سدیم هیدروکسید لازم است بدانید این است که،این ماده پس از ترکیب شدن با برخی مواد به چه صورتی عمل می کند و حاصل واکنش سود پرک با مواد دیگر به چه صورت است و چه ماده ای را از خود بر جای می گذارد.بنابراین در این مقـــاله به برخی از مهمترین واکنش های شیمیای سود پرک اشاره کرده ایم که دانستن آن برای کسانی که با این محصول سر و کار دارند مفید می باشد.اگر این مقاله برای شما مفید بود و به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید،بـــرای دریافت مشاوره تخصصی می توانید نظرات خود را با مــــا در میان بگذارید.خواص فیزیکی سدیم هیدروکسید | مونوتاو

 

 سدیم هیدروکسید آزمایشگاهی و صنعتی

 برای خرید سدیم هیدروکسید در گریدهای صنعتی و آزمایشگاهی، کافیست به فروشگاه مواد شیمیایی مونوتاو مراجعه فرمائید.

واکنش های سدیم هیدروکسید

واکنش هیدروکسید سدیم با محلول سولفات مس (II)

افزودن محلول هیدروکسید سدیم با محلول سولفات مس (II) منجر به تشکیل یک رسوب آبی رنگ می شود. محلول سولفات مس براساس واکنش زیربا محلول سود مایع واکنش می دهد:
سولفات سدیم+هیدروکسـید مس →سدیم هیدروکسید+سولفات مس
CuSO۴ + ۲NaOH → Cu(OH)۲ + Na۲SO۴
محلول بیرنگ+رسوب آبی رنگ → محلول بیرنگ+محلول آبی رنگ
محلول سولفات مس (محلول با رنگ آبی ) با سود مایع (محلول بی رنگ)،توده های آبی رنگی تشکیل می دهد.مواد جامد آبی ایجادشده،هیدروکسید مس می باشندکه بصورت نامحلول در ظرف آزمایش ته نشین می گردند.

واکنـش سدیم هیدروکسید با کلـریدریک اسید

 واکنش بین سدیم هیدروکسیدو هیدروکلریدریک اسید ، نمک و آب تشکیل می شود.در هنگام  واکنش بین اسید قوی و باز قوی گرما ایجاد می شود،این واکنش گرمازا است. آنتالپی حدود ۵۷ kJ/mol می باشد. 
NaOH+HCl→NaCl+H۲O
پس محصول این واکنش کلرید سدیم + آب +حرارت است.
به نظر شما "ساخت اسید کلریدریک " چگونه است؟توصیه می کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.


واکنش سدیم هیدروکسید با آلومینیوم

محلول سودپرک در آب می تواندبا فلزات آلومینیم واکنش خورندگی آلومینیوم انجام دهد،محلول سود خاصیت خوردگی بالایی دارد.در اثر واکنش گاز هیدروژن با سدیم آلومینات گرمای زیادی تولید می شود.
در پایان واکنش،لایه ای از آلـــومینیوم اکسید شده و روی فلز را می پوشاند و از خورده شدن فلـــز جلوگیری می کند.
۲AL+۶NaoH→۳H۲+۲Na۳ALo۳
۲AL+۲NaoH+۲H۲O→۳H۲+۲NaALO۲
۲AL+۲NaoH+۶H۲O→۳H۲+۲NaAL(oH)۴  

واکنش سدیم هیدروکسید با فسفریک اسید

 واکنش سدیم هیدروکسید و فسفریک اسید یک واکنش اسید-باز یا واکنش خنثـــی سازی است. در این واکنش اسید H۳PO۴ و باز NaOH است.
 این دو واکنش‌دهنده‌ها اسید و باز قوی هستند که اسید H+ و باز OH- را از دست می‌دهند که منجر به تشکیل یک محصول جانبی می‌شود به این معنی است که محلول رقیق هیدروکســید سدیم، اسید فسفــریک غلیظ را خنثی می کند و منجر به تشکیل یک ترکیب خنثی می شود که PH ۷ دارد و روی کاغذ pH رنگ سبز نشان می دهد.
محصول واکنش به رنگ آبی و گرمازا است.
۳NaOH + H۳PO۴ → NaH۲PO۴ +۳ H۲O


واکنش سدیم هیدروکسید با سولفوریک اسید

 واکنش سدیم هیدروکسید با سولفوریک اسید ، بین یک بـاز قوی و یک اسـید قوی را در نظر بگیرید.
اسید سولفوریک یک اسید قوی و هیدروکسید سدیم یک باز قوی است.
هنگامی که اسـید قوی (H۲SO۴) با یک پـایه قوی (NaOH) واکنش نشان می دهد، واکنش خنثی سازی مشاهده می شود.
اسید + باز → نمک + آب (واکنش خنثی سازی)
H۲SO۴ به عنوان یک اسید قوی، یون های H+  تولید می کند که توسـط OH،  NaOH- مورد حمـله قرار می گیرند و در نتیجه آب تشکیل می شود. یون های Na+ با یون های سولفات پیوند یونی تشکیل می دهند و Na۲SO۴ (نمک) تشکیل می دهند.
H۲SO۴ + ۲NaOH → Na۲SO۴ + ۲H۲O
این واکنش‌ها، جابه‌جایی مضــاعف را نشان می‌دهد و زمانی اتفاق می‌افتد که دو ترکیب با تبادل یون با هم واکنش می‌دهند و در نتیجه دو ترکیب جدید تشکیل می‌شود. در این واکنش ها یون های مثبت با یون های منفی مبادله می شوند.

واکنش سدیم هیدروکسید با گوگرد و هالوژن ها

در  اثربرهمکنش هیدروکسید سدیم با گوگرد و هالوژن، واکنش نامتناسبی صورت می گیرد. مثلاً با کلر و گوگرد، واکنش ها به صورت زیر انجام می شود:

۳S + ۶NaOH → Na۲SO۳ + ۲Na۲S + ۳H۲O
۳Cl۲ + ۶NaOH → NaClO۳ + ۵NaCl + ۳H۲O (در حرارت دادن)
Cl۲ + ۲NaOH → NaClO + NaCl + H۲O (دمای اتاق)

هنگامی که سود سوزآور با چربی ها تماس پیدا می کند، یک واکنش صابونی سازی برگشت ناپذیر رخ می دهد. فرآیندی که در ساخت شامپو، صابون و سایر محصولات استفاده می شود. در اثر متقابل با الکل‌های چند اتمی، مواد کریستالی سفیدی تشکیل می‌شوند که به خوبی در آب حل می‌شوند و به عنوان آلکلات شناخته می‌شوند:
HOCH۲CH۲OH + ۲NаOH → NaOCH۲CH۲ONa + ۲H۲O


واکنش هیــدروکسید سدیم با فــلزات و غیر فلزات

 هیدروکسیدسدیم با فلزات (روی،آلـومینیوم،تیتـانیوم) و غیـر فلـزات (هالوژن،گـوگرد و فسفـر) به خوبی واکنش می دهد.
در برهمکنش هیدروکسید سدیم با آلومینیوم،سدیم تتـراهیدروکسـوآلومینات و هیدروژن تشکیل می شود.
این واکنش برای تولیـد هیدروژن برای پر کردن کشتــی‌های هوایی و بالـــون‌های هوایی مورد استفاده قرار گرفت.
۲Al + ۲NaOH + ۶H۲O → ۲Na[Al(OH)۴] + ۳H۲↑

واکنش سدیــم هیدروکسیــد با فلزات واسطه

 اگر به محلول عناصر فلزات واسطه،محلول سودپرک اضافه شود، هیدروکسید فلزات واسطه تشکیل می شود که این مواد ، در آب نامحلول می باشند و به صورت رسوب،در محلول تـه نشین می شوند.این واکنش ها چندان خطرناک نیستند اما رعایت نکات ایمنی هنگام انجام واکنش های شیمیایی الزامی می باشد.

ســــوالات متداول

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.