advertise

سلول های خورشیدی بر پایه دی اکسید تیتانیوم

دی اکســید تیتانیوم (TiO۲)

 دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) یک اکسید طبیعی تیتـانیوم است ،طیف وسیعی از کاربردها را دارد و دارای سه فاز فراپایدار است که به راحتی می توان آن را از طریق مسیرهای شیمیایی سنتز کرد. استفاده از TiO۲ در سلول های خورشیدی لایه نازک در افزایش عملکرد سلول توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اهداف دی اکسید تیتانیوم در سلول های خورشیدی، برداشت انرژی آزادانه زمین و به دست آوردن حداکثر بازده انرژی است.استراتژی های مختلفی برای رویارویی با چالش های بهبود کـارایی سلول های خورشیدی به کار گرفته شده است.
در این مقـاله درباره سلول های خورشیدی بر پایه دی اکسیـد تیتانیوم بحث خواهیم کرد. پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها بخوانید.


سلول های خورشیدی | مونوتاو

سـلول خورشـیدی چـیست؟

♦ در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ. ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻏﺮﺏ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
♦ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺑـﺎ ﺷﺮﻭﻉ تحقیقات ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ﺻﻨﻌﺖ ﺳــﻠﻮﻝ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ سلولهاﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻴﺎﺑد.
♦ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻠﻮﻝ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻯ ﭼﺮﻧﻮﺑﻴــﻞ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻳﻞ ۱۹۸۶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓــﺖ.
ســلول های خورشــیدی بـرای عملکــرد، وابسـته بــه اثـر فتوولتاییــک هســتند. اثر فتوولتاییـک بـرای اولیـن بار در سـال ۱۸۳۹ توسـط فیزیکـدان فرانسـوی، بکـرل کشــف شـد. او مشــاهده کـرد هنگامــی کـه باطـری تحـت تابـش نـور قـرار میگیـرد ولتـاژ آن تغییـر می کنـد. همچنین، در سـال ۱۹۵۴، اولیـن سـلول سـیلیکونی بـا بـازده تبدیـل انـرژی ۶ درصـد سـاخته شـد کـه پیشـرفت بزرگـی در زمینـه سـلولهای خورشـیدی بـه شـمار می رفـت، چرا کـه اولیـن سـلول خورشـیدی بـود کـه بـا بـازده تبدیـل انـرژی قابـل قبولـی نـور خورشـید را بـه الکتریسـیته تبدیـل می کرد.
ســلول هاى خورشیدى قطعات نیمرسانایى (نیمه هادی) هستند که انرژى تابشى خورشید را به انرژى الکتریکى تبدیل مى کنند.
رسانایى این مواد به دما، روشنایى، میـدان مغناطیسى و مقدار دقیق ناخالصى موجود در نیمرسانا بستگى دارد.
در این مقاله سعی کرده ایم  به مرور کوتاهی از سلول های خورشیدی بپردازیم :


اثـر فتـوولتـائیـک

 سلول‌های خورشیدی بر اساس اثر فتوولتائیک کار می‌کنند،فتوولتائیک پدیده‌ای است که در آن مواد خاصی هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید، جریان الکتریکی تولید می‌کنند. این اثر به دلیل برهمکنش فوتون ها (ذرات نور) با مواد نیمه هادی مورد استفاده در سلول خورشیدی رخ می دهد.


مواد نیـمه هـادی

 سلول های خورشیدی معمولاً از نیمه هادی ها ساخته می شوند که معمولاً از جنس سیلیکون کریستالی است و دارای خواص لازم برای تبدیل موثر نور خورشید به الکتریسیته می باشد. سایر مواد نیمه هادی مانند تلورید کادمیوم و مس ایندیم گالیم سلنید نیز در انواع خاصی از سلول های خورشیدی استفاده می شوند.


جریان الکترون و تولید جریان

 فوتون های جذب شده جفت الکترون-حفره را در ماده نیمه هادی ایجاد می کنند. اتصال p-n الکترون ها و حفره ها را از هم جدا می کند و یک میدان الکتریکی ایجاد می کند. این میدان الکتریکی باعث می شود که الکترون ها در یک جهت جریان پیدا کنند و جریان الکتریکی ایجاد کنند. سپس این جریان را می توان برای کاربردهای مختلف مهار کرد.


راندمـان و تـوان خـروجـی

 بازده سلول خورشیدی به درصد نور خورشید اشاره دارد که می تواند به برق قابل استفاده تبدیل شود. سلول های خورشیدی با راندمان بالاتر می توانند انرژی بیشتری برای یک منطقه خاص تولید کنند. تلاش‌های تحقیق و توسعه برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی با هدف به حداکثر رساندن فرآیند تبدیل انرژی ادامه دارد.

فروش تیتانیوم دی اکسید

پتروشیمی پارس لوتوس ارائه دهنده دی اکسید تیتانیوم باکیفیت در دو گرید صنعتی و آزمایشگاهی با قیمتی کاملا رقابتی، برای خرید تیتانیوم دی اکسید کافیست به فروشگاه مواد شیمیایی مونوتاو مراجعه نمائید.

سلول های خورشـیدی شفاف (Gratzel Cells) بر پایه تیتانیوم دی اکـسید

تولید اولین سلول های خورشیدی نامرئی با خواص منحصر به فرد دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) و اکسید نیکل (NiO) توسط پروفسور جوندونگ کیم و همکارانش از دانشگاه ملی اینچئون در کره جنوبی در مجله منابع انرژی در ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد. تیم تحقیقاتی تاکید کرد که TiO۲ یک نیمه رسانای ایده آل در سلول های خورشیدی است زیرا نور ماوراء بنفش نامرئی را جذب می کند و در عین حال به نور مرئی اجازه می دهد، از آنها عبور کند. علاوه بر این، سازگار با محیط زیست  و استفاده از آن را آسان تر می کند.
این مطالعه می تواند موجی از نوآوری را در حوزه سلول های فتوولتائیک (PVCs) به همراه داشته باشد. پنل‌های خورشیدی کنونی، مات هستند به این معنی که در پشت بام‌ها و مزارع خورشیدی دور افتاده قرار می‌گیرند. این محدودیت ها پروفسور جوندونگ کیم و همکارانش را برای یافتن مطالب جدید برانگیخت.
با راندمان تبدیل توان ۲.۱٪، عملکرد سلول کاملاً رضایت بخش بود، با توجه به اینکه تنها بخش کوچکی از طیف نور را هدف قرار می دهد. سلول ها در نور کم در حال فعالیت هستند.
علاوه بر این، بیش از ۵۷ درصد نور مرئی از طریق لایه‌های سلول منتقل می‌شود و به سلول جنبه شفاف می‌دهد.
محققان همچنین موفق شدند نشان دهند که سلول های خورشیدی چگونه می توانند انرژی یک موتور  کوچک راتامین کنند. پروفسور کیم تاکید کرد: "در حالی که این سلول خورشیدی  جدید هنوز در مراحل اولیه  کارخود است، نتایج ما قویاً نشان می دهد که برای بهینه سازی بهبود اثر فتوولتائیک شفاف،خواص نوری و الکتریکی سلول امکان پذیر است.
" تیم تحقیقاتی امیدوار است در آینده نزدیک کارایی سلول های خورشیدی را بهبود ببخشد. پتانسیل این فناوری در آینده انرژی پاک واضح است - این فناوری از طریق ادغام آن در طیف گسترده ای از مواد روزمره، دری را برای انرژی سبز شخصی سازی شده در سراسر بخش ها باز می کند.  

تیتانیوم دی اکسید | مونوتاو

سلول های گراتـزل و نحوه عملکرد آنها

سلول های خورشیدی شفاف (Gratzel Cells)به افتخار مخترع خود،دانشمندانگلیسی(مایکل گراتزل)نامگذاری شده اند.به جای سیلیکون،به (TiO۲) متکی هستند.دی اکسید تیتانیوم ماده ای ارزان و در دسترس،که در همه چیز از رنگ هاگرفته تا سفیدکننده های قهوه استفاده می شود.در سلول‌های گراتزل (ذرات تیتانیوم دی اکسید) پوشیده شده بارنگی که درطیف وسیعی ازطول موج‌های ساطع شده توسط نورخورشید جذب شده است،بین دو الکترود در محلول الکترولیت حاوی یون‌های یدقرار می‌گیرد.
باتولید الکتریسته توسط سلول ها،انرژی جذب شده توسط رنگ خاص موجود بر روی ذرات تیتانیوم دی اکسید باعث می‌شود الکترون‌های موجود در مولکول‌های رنگ از یک مدار به مدار دیگرجهش کنند.سپس الکترون‌ها به سمت یک الکترود،منتشر می شوند.در حالی که یون‌های ید،الکترون‌ها را از الکترون دیگر برای بازسازی رنگ استفاده می کنند.

مونو تاو

مــدل سازی سلول های گراتزل

دکترواکروهمکارانش(Dr Walker and her colleagues) از شبیه‌سازی مونت کارلو (نوعی مدل‌سازی ریاضی بر اساس اعداد تصادفی)در نحوه عملکرد سلول‌های گراتزل استفاده می کنند.
مدل‌های ریاضی این امکان را برای گروه  ایجاد می‌کند تا اثرات ذرات و الکترولیت‌ها را در سلول‌های Gratzel بررسی کنند تا به محل وقوع تلفات اصلی الکتریسیته  دست یابند.
هدف نهایی آنها یافتن راه هایی برای کاهش هزینه سلول های گراتزل در عین حال افزایش عملکرد کارایی آن هاست. دکتر واکرتوضیح می‌دهد: «سلول‌های خورشیدی در حال حاضر برای رقابت با سایر اشکال تولید برق بسیار گران هستند. نیاز اساسی ساخت سلول های خورشیدی است که با هزینه معقول انرژی تولید کنند.


مـزایای سلول های خوشیدی شفاف نسبت به سلول های خورشیدی معمولی

از نظر فیزیکی،سلول‌های خورشیدی شفاف(گراتزل) نسبت به سلول های خورشیدی معمولی کارایی بسیار بالا واقتصاد امیدوارکننده در پیش رو دارد. زیـرا  TiO۲، یک ماده ارزان و در دسترس است.به گفته دکتر واکر:«نکته خوب سلول‌های گراتـزل این است که می‌توانیدتصور کنید که در فقیرترین کشورها از آنها استفاده می‌شود.

سوالات متداول

۱-تأمین انرژى لازم دســتگاه هایى که نیاز به ولتاژهاى کمترى دارند مثل ماشین حساب و ساعت
۲-تهیه ى برق شهر توسط نیروگاه هاى فوتوولتایى
۳- تأمین نیروى لازم براى حرکت خودروها و قایق هاى کوچک 
۴-تأمین نیروى حرکتى ماهواره ها و سفینه هاى فضایى 
 TiO۲ به عنوان یک لایه محافظ عمل می کند و با غیرفعال کردن مکان های نو ترکیب سطحی یا تسهیل انتقال الکترون، کارایی تبدیل انرژی خورشیدی را افزایش می دهد. تا به امروز، تلاش های زیادی برای اعمال لایه های فوق نازک TiO۲ در انواع مختلف دستگاه های تبدیل انرژی خورشیدی انجام شده است.
ضدآفتاب های اکسید فلز معدنی، دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب سوخته با انعکاس، پراکندگی فیزیکی فوتون ها برای محافظت از پوست در نظر گرفته شده اند.
نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.